Osteopati

Osteopati er en moderne holistisk behandlingsform og en mildere form for kiropraktik, hvor man bruger hundens egen bevægelse til at korrigere de hvirvler og led, der trænger til hjælp.

Osteo=struktur Pati=lidelse

Osteopati er en manuel behandlingsmetode der er baseret på kroppens struktur og funktion, samt kroppens naturlige helbredelsesevne.Osteopaten har det mål for øje, at hjælpe til optimal kropsfunktion og sundhedstilstand.

Hos en osteopat vil din hund blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

1) Kroppen er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.

2) Kroppen kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.

3) Kroppens struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Osteopaten tager afsæt i dybdegående teoretisk viden om kroppen, samt i en forståelse af, at hunden er en helhed, og at struktur og funktion påvirker hinanden.

Osteopaten har derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, mm. – arbejder og påvirker hinanden.

Osteopatens hensigt er at finde årsagen til symptomet og behandle denne. Derfor vil din osteopat sætte sig grundigt ind i din hunds sygdoms- eller skadeshistorie.

Det er ikke ualmindeligt at årsagen til problemet ligger et andet sted, end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopater behandler således mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen, der er individualiseret og blid, egner sig til hunde i alle aldre.

Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling, hvor der med fordel kan anvendes både massage, fysioterapi, laser samt KST.

Derfor slutter selve behandlingen ikke, før osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive ejeren omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.

Inden for osteopatien ser man på hele dyrets bevægelsesmønster, da hele kroppen hænger sammen og alt fungerer i en stor sammenhæng. F.eks. er det sådan at kæbeled, skulderled og hofteled er afhængige af hinandens bevægelse, og hvis der er en dysfunktion i et af de omtalte led, vil det kunne påvirke de andre.

Har din hund spændinger, låste hvirvler kan osteopati hjælpe. Osteopati fungerer ganske glimrende i samarbejde med massage.

Osteopati søger at genskabe krop­pens korrekte funktion. Balancen mel­lem knogler, muskler og nervesystem stimuleres og gøres optimal ved hjælp af manuel behandling. En osteopat arbejder med kroppens funktionelle problemer og skaber en god ligevægt i kroppens forskellige systemer – nerver, muskler, knogler, organer, kranie – og alle de strukturer som har forbindelse til bindevæv samt blodkar og nerver.

Ved osteopati behandles kun med hænderne igennem manipula­tion, tryk og stræk og er en mild behandling.

Indkøbskurv
Menu
Scroll to Top